Pecso è lieta di informarvi che in data 09/01/2017 ha ricevuto le prime certificazioni per i cavi di classe  Eca (H05RN-F H07RNF H05VV-F H07V-K)